stART art2go.net
<-- mailart-Lindenfels und Mestlin BRiGiTAL-PeKa -->


O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

12/13
Drache über dem Lindenfels -zahlentier DRACHE von brigitta krause
1.09.2012 - 3.02.2013 Deutsches Drachenmuseum Lindenfels, mailart-Ausstellung
...
BRiGiTAL-Brigitta Krause-mailart kunst heutePeKa mailart- Kunst heute
www.art2go.net
mailart BRiGiTAL / PeKa -Kulturhaus Mestlin
www.artB4.de